Thiết kế Hệ thống sản phẩm Mamamy

Tạo ra những sản phẩm an toàn, chăm sóc trẻ em tốt nhất”

Chúng tôi đã luôn rất khắt khe trong việc lựa chọn các thành phần tạo nên sản phẩm. Đối với sản phẩm chăm sóc trẻ em, mối quan tâm lớn nhất là sự an toàn. Để đảm bảo các sản phẩm 100% an toàn, chúng tôi đã đưa ra tôn chỉ.

Một thương hiệu thành công không thể thiếu  chiến lược mạnh mẽ và càng không thể bỏ qua một năng lực thực thi hiệu quả. Mamamy là một trong những thương hiệu như thế trong quá trình Tái cấu trúc và xây dựng nhận diện thương hiệu với một tầm nhìn và ý chí mạnh mẽ của chủ đầu tư.

ThiCao tâm huyết tư vấn và xây dựng một thương hiệu hoàn hảo trên nền tảng một Hệ sản phẩm với chất lượng tuyệt vời nhằm mang đến một hình ảnh thương hiệu với “Niềm tin dùng và Tự hào cho người Việt”.

Một trong những hệ thống bao bì sản phẩm được thiết kế đồng bộ nhất quán và chuẩn mực sánh ngang và cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế tại thị trường trong nước và quốc tế.

Đây gần như là những thứ tôi mong muốn.

Tôi muốn đặt hàng phải làm thế nào ?