Thiết kế Logo và Nhận diện thương hiệu GTV

GTV – Tiền thân là Công ty GAME TV.

Vì nhu cầu phát triển và mục tiêu tầm nhìn tương lai, GameTV triển khai kế hoạch tái cấu trúc Chiến lược và Thương hiệu với tên mới là GTV.

Khi thay đổi Chiến lược và Tái cấu trúc lĩnh vực ngành nghề, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi đề xuất đổi tên Thương hiệu nhằm tăng khả năng mở rộng với tầm nhìn dài hạn hơn.

Logo được tinh chỉnh tinh tế và màu sắc được chúng tôi lựa chọn và tính toán nhằm khác biệt hoá với các Công ty trong lĩnh vực ngành nghề. Hệ thống nhận diện thương hiệu và các ứng dụng truyền thông, quảng bá được thiết kế đồng bộ nhất quán mang lại sự trẻ trung, hiện đại và đầy tính năng động và thách thức như bản chất lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.

Đây gần như là những thứ tôi mong muốn.

Tôi muốn đặt hàng phải làm thế nào ?