Brand

Tái cấu trúc thương hiệu Airbnb Rebrand

Rebrand – Tái Cấu Trúc Thương Hiệu Airbnb | Case Study

Trọng tâm của lần tái cấu trúc thương hiệu này của Airbnb chính là việc tập trung vào yếu tố thuộc về cộng đồng, xã hội. Mục đích của Airbnb trong việc rebrand là để tạo ra hình ảnh của một doanh nghiệp “ấm áp” và “thân thiện” trong mắt mọi người, khiến khách hàng …

Rebrand – Tái Cấu Trúc Thương Hiệu Airbnb | Case Study Read More »

cấu trúc thương hiệu

Brand Architecture Là Gì? 6 Bước Xây Dựng Cấu Trúc Thương Hiệu

Khi nhắc tới câu chuyên chiến lược cho brand architecture – cấu trúc thương hiệu, không thể không biết 2 mô hình cấu trúc của brand chính là: “branded house” và “house of brands”. Liệu xây dựng theo mô hình nào sẽ hiệu quả nhất, theo đúng tầm nhìn và chiến lược của bạn nhất. …

Brand Architecture Là Gì? 6 Bước Xây Dựng Cấu Trúc Thương Hiệu Read More »

branding strategy

Branding Strategy – Kiến Thức Cơ Bản Nhất Về Brand Của Philip Kotler

Theo quan điểm của các chuyên gia hàng đầu trong Marketing, brand – thương hiệu chính là một trong những tài sản bền vững nhất của doanh nghiệp, có giá trị tồn tại lâu hơn mọi sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Việc có Branding Strategy đúng đắn chính là nền tảng cho mọi …

Branding Strategy – Kiến Thức Cơ Bản Nhất Về Brand Của Philip Kotler Read More »